GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

AİLE DANIŞMANLIĞI

SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI

(UZAKTAN EĞİTİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 4 Eylül 2012 tarihli ve 28401 sayılı “Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezleri yönetmeliği” kapsamında, Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı” açılacaktır. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olacaktır.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aile içinde yaşanan ve aileyi etkileyen olumsuzlukları karşısında aile bireylerine profesyonel destek sağlamayı amaç edinmiştir. Aile danışmanlığı ile aile içi sorunların çözümünün sağlanması ile birlikte, aile içi iletişimi ve ilişkileri güçlendirmek, böylece aile üyelerinin birbirini daha iyi anlamalarını sağlamak adına hizmet verilmek istenmektedir. Ayrıca, aile içi ilişkilerinde sorunlar yaşayan bireylerin, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında karşılaşılacak bir takım sıkıntıların üstesinden gelinme noktasında yardımcı olmaktadır.

Programın Amacı: 300 saatlik teorik, 120 saatlik uygulama ve 30 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 450 saatlik “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nın amacı, katılımcılara yönetmelikte belirlenmiş olan yetkinliklere sahip profesyonel aile danışmanları yetiştirmektir.

Eğitim Alabilecek Kişilerde Aranan Şartlar: “Sosyoloji, Sosyal Hizmet(ler), Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Hemşire, Çocuk Gelişimi, Tıp” lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak.

Kesin Kayıt Son Günü:  16 Subat 2021

Eğitim Başlangıç Tarihi: 22.02.2021

Eğitim Süresi: Yaklaşık 3 ay.       

Verilecek Eğitim: 300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon eğitimi.

Uzaktan eğitim yolu ile gerçektirilecektir.

Eğitimin Ücreti:

Peşin : 3500TL  

Taksitle: 3750TL(3X1250TL) 

Taksit 1250TL  son ödeme günü  16/02/2021
Taksit 1250TL  son ödeme günü 14-18/03/2021
Taksit 1250TL  son ödeme günü 14-18/04/2021

Ücret  Ödemesi: Eğitim ücreti  peşin ya da 3 eşit taksitte  ödenebilir. İlk ödeme yapıldıktan sonra kesin kayıt yapılabilir.

Ödeme Yapılacak Hesap Bilgileri

Banka: Halk Bankası Gümüşhane Şubesi
IBAN: TR75 0001 2009 3810 0005 0002 09
Hesap Adı: Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Açıklama: TC Kimlik NO, İsim-Soyisim, Eğitimin Adı

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programı Sertifikası Başarı Ölçme Durumu: Dersler bittikten sonra, belirlenen tarihlerde, ders sorumluları gözetiminde yapılacak sınavlar sonucunda, 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan alan kursiyerler, o dersten başarılı sayılacaklardır. Bütün derslerinden başarılı olan kursiyerler, Aile Danışmanlığı Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: (Kayıt için gerekli belgeler  gunsem@gumushane.edu.tr  mail adresine pdf  formatında  gönderilmelidiir.)

  1. Ödemenin Yapıldığına Dair Banka Dekontu (Dekonta “Açıklama” olarak “Başvuranın Adı Soyadı, Kursun Adı ve TC  Kimlik Numarası” yazdırılması gerekmektedir)
  2. Lisans Diploması Fotokopisi
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. 2 Adet Fotoğraf

Not : Aranan şartları sağlamayanların kayıtları yapılmayacaktır. Eğitim ücretlerini belirtilen tarihlerde ödemeyen kursiyerlerin kayıtları silinecektir

DERSLER

DERSİN ADI

DERSİN SORUMLUSU

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

Süpervizyon

Prof. Dr. Müge YILMAZ

0

30

30

Aile Danışmanlığı Uygulaması

Prof. Dr. Müge YILMAZ

0

18

18

Danışmanlık Etiği

Prof. Dr. Müge YILMAZ

12

12

24

Aile Danışmanlığına Giriş

Dr. Öğr. Üyesi Gülin YAZICI ÇELEBİ

12

12

24

Aile Danışmanlığı Kuramları

Dr. Öğr. Üyesi Gülin YAZICI ÇELEBİ

12

12

24

Türk Aile ve Toplum Yapısı

Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ

24

0

24

Aile İçi İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ

12

9

21

Kişilik Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ

24

0

24

Aile Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİÇEK

24

0

24

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİÇEK

24

0

24

Gelişim Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan BİNGÖL

24

0

24

Aile, Toplum ve Sağlık

Dr. Öğr. Üyesi Orhan BİNGÖL

24

0

24

İnsani İlişkiler ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Sefa ERBAŞ

18

0

         18

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Öğr. Gör. Tuğba TÜRKKAN

18

18

36

Bireyi Tanıma Teknikleri

Öğr. Gör. Uğur SARUHAN

12

12

24

Aile Hukuku

Öğr. Gör. Uğur SARUHAN

12

0

12

Hastalıklar Bilgisi

Öğr. Gör. Özgür PALANCI

12

0

12

Bulaşıcı Hastalıklar

Öğr. Gör. Özgür PALANCI

12

15

27

Aile Eğitimi ve Özel Eğitim

Öğr. Gör. Adem ARSLAN

15

12

27

Aile İçi Sorunlar

Öğr. Gör. Adem ARSLAN

9

0

9

TOPLAM

300

150

450

 

 

EĞİTMENLER

EĞİTMENLER

BİRİMİ

 
 

Prof. Dr. Müge YILMAZ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİÇEK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan BİNGÖL

EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülin YAZICI ÇELEBİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Sefa ERBAŞ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Öğr. Gör. Tuğba TÜRKKAN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

 

Öğr. Gör. Özgür PALANCI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

 

Öğr. Gör. Uğur SARUHAN

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

 

Öğr. Gör. Adem ARSLAN

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ